047713
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
24
21
144
47416
594
795
47713

Your IP: 192.168.2.69
2019-03-23 15:14

ก.แรงงานจัดสัมมนาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี2561

Post on 29 สิงหาคม 2560
by Osh5
ฮิต: 117

กระทรวงแรงงาน จัดสัมนาชี้แจงสูตรและตัวแปรประกอบการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561

นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2561 และการกำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต โดยระบุว่าเพื่อให้การกำหนดอัตราราคาค่าจ้างขั้นต่ำที่มีความสอดคล้องกัยสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริง และ จะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อีกทั้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านแรงงานระดับพื้นที่ทุกจังหวัด จึงได้จัดสัมมนา กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ พิจารณาตามความเหมาะสมและตามการเปลี่ยนแปลงภาวะการณ์ครองชีพของผู้ใช้แรงงานในปี 2561ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นวันละ 5-10 บาทจำนวน 69 จังหวัดส่วนที่เหลืออีก 8 จังหวัดยังคงเดิมไว้ที่ 300 บาท 

ขณะเดียวกันการสัมมนาในวันนี้ยังเป็นการชี้แจงสูตรและ ตัวแปรประกอบการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 และกรอบแนวทางหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ให้กับผู้แทนคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด เพื่อใช้เป็นสูตรในการคำนวณอัตราค่าจ้าง ได้นำไปพิจารณากันอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันหรือในอนาคต ยังเป็นการพิจารณา กำหนดอัตราค่าจ้างในอนาคตรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะมีการขยายตัวมากขึ้นและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศสู่ thailand 4.0