050179
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
77
26
103
49811
667
749
50179

Your IP: 192.168.2.69
2019-06-17 12:41

ประมวลข่าวทั่วไทยประจำวันที่ 3 กันยายน 2560

Post on 04 กันยายน 2560
by Osh5
ฮิต: 641

สารบัญ

ประมวลข่าวทั่วไทยประจำวันที่ 3 กันยายน 2560

การเมือง/มั่นคง

 

นายกรัฐมนตรี เตรียมเข้าร่วมประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา โดยนายกรัฐมนตรีจะเน้นย้ำสิ่งที่ประเทศไทยจะเอื้อประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงระดับโลก เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

 

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายนนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS ครั้งที่ 9 (9th BRICS Summit) ที่เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกลุ่มประเทศบริก ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ คือ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ โดยในครั้งนี้ได้เชิญประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่และประเทศที่กำลังพัฒนา 5 ประเทศ และไทยถือเป็นประเทศหนึ่งเดียวในอาเซียนที่ได้รับเชิญเข้าร่วม นอกจากนี้ มีประเทศอียิปต์ ทาจิกิสถาน เม็กซิโก และกินี เข้าร่วมด้วย ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของไทยเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นที่จีนและสมาชิกบริกมีต่อประเทศไทย เนื่องจากไทยมีนโยบายที่ชัดเจน โดยนายกรัฐมนตรีจะชี้แจงสิ่งที่ประเทศไทยจะเอื้อประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงระดับโลก และเชื่อว่าการเยือนในครั้งนี้จะทำให้เกิดความร่วมมืออื่นๆ ตามมา ทั้งการค้า การลงทุน ซึ่งไทยจะชี้ให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากการเป็นแกนกลางอาเซียน ที่ประโยชน์จะไม่ได้เกิดกับประเทศไทยเท่านั้น แต่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนบ้านเป็นประโยชน์กับภูมิภาคด้วย

 

นายกรัฐมนตรี ยังจะเน้นย้ำอีกประเด็น คือ เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ความสมดุลของการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีกำหนดการพบหารือทวิภาคีกับผู้นำจากกลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาที่มีความสำคัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสานต่อความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยใน 5 จังหวัด เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 23 อำเภอ 119 ตำบล 536 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,993 ครัวเรือน 9,684 คน ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นย้ำให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ด้วยการเชื่อมโยงการระบายน้ำในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมกำชับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 

นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือรถไฟความเร็วสูง ในโอกาสเข้าร่วมประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา

 

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายนนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS ครั้งที่ 9 (9th BRICS Summit) ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ คือ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ โดยครั้งนี้จีนได้เชิญประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่และประเทศที่กำลังพัฒนา 5 ประเทศ คือ อียิปต์ ทาจิกิสถาน เม็กซิโก กินี และไทย ซึ่งถือเป็นประเทศหนึ่งเดียวในอาเซียนเข้าร่วม โดยนายกรัฐมนตรี จะชี้แจงประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงที่ไทยเป็นแกนกลางอาเซียนไปสู่ระดับโลก ทั้งความร่วมมือการค้า การลงทุน และอีกประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญและมีบทบาทที่ชัดเจน คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จะร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังจะมีโอกาสพบหารือร่วมกับประธานาธิบดีรัสเซีย และผู้นำประเทศสมาชิกอื่น โดยจะชี้แจงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก หรือ EEC รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเชิญชวนมิตรประเทศให้เข้ามาร่วมเพื่อนำพาภูมิภาคภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของไทย