048463
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
54
30
158
48085
509
835
48463

Your IP: 192.168.2.69
2019-04-19 19:39

กสร.เตือนนายจ้างห้ามให้ลูกจ้างหญิงทำงานบนนั่งร้านสูงเกิน ๑๐ เมตร

Post on 31 ตุลาคม 2560
by Osh5
ฮิต: 141

กสร.เตือนนายจ้างห้ามให้ลูกจ้างหญิงทำงานบนนั่งร้านสูงเกิน ๑๐ เมตร

กรุงเทพฯ--30 ต.ค.--กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีแรงงานหญิงเข้ามาทำงานในภาคแรงงานต่าง ๆ จำนวนมากและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้กำหนดลักษณะงานที่ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างหญิงทำ เช่น งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เป็นต้น กรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติก็จะมีความผิดตามกฎหมายโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายอนันต์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้ความคุ้มครองแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน แรงงานหญิงดังกล่าวหมายรวมถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยด้วย จึงขอให้นายจ้างศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔ ๕๗๑๗๐, ๐ ๒๒๔๖ ๖๓๘๙ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ถึง ๑๐ เขต สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖