048475
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
66
30
170
48085
521
835
48475

Your IP: 192.168.2.69
2019-04-19 20:01

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 จัดประชุมชี้แจงโครงการรักษ์ชีวิตและอวัยวะให้แรงงาน ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง ของสถานประกอบกิจการในจังหวัดลำปาง

Post on 10 พฤศจิกายน 2560
by Osh5
ฮิต: 263

วันนี้ ที่ 10 พ.ย. 60 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 จัดประชุมชี้แจงโครงการรักษ์ชีวิตและอวัยวะให้แรงงาน ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง ของสถานประกอบกิจการในจังหวัดลำปาง มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฎิบัติได้สอดคล้องตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อเร่งรัดลดการประสบอันตรายจากการทำงาน ขับเคลื่อนและยกระดับการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย ณ โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 116 คนโดยได้รับเกียรติจาก นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

และบรรยายหัวข้อ การตรวจและกำกับให้สถานประกอบกิจการปฎิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และแนวทางการปฎิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย ตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยนางชิษณุภรณ์  บุรีคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 เป็นวิทยากรบรรยาย