045558
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
28
9
37
45432
134
571
45558

Your IP: 192.168.2.69
2018-12-10 11:39

งานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

Post on 29 สิงหาคม 2561
by Osh5
ฮิต: 102

          วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) นายควง  ใสแจ่ม และคณะเจ้าหน้าที่ศปข.5 ร่วมงานและดำเนินการร่วมกับสสปท. ในการจัดงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางจุฑาพนิต บุญดีกุล รองผู้อำนวยการ สสปท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวน 600 คน ซึ่งมีการสัมมนาวิชาการ โดยหัวข้อ“กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับใหม่” วิทยากรบรรยาย นางชิษณุภรณ์  บุรีคำ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ศปข.5