050150
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
48
26
74
49811
638
749
50150

Your IP: 192.168.2.69
2019-06-17 12:09

งานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

Post on 29 สิงหาคม 2561
by Osh5
ฮิต: 259

สารบัญ

          วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) นายควง  ใสแจ่ม และคณะเจ้าหน้าที่ศปข.5 ร่วมงานและดำเนินการร่วมกับสสปท. ในการจัดงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางจุฑาพนิต บุญดีกุล รองผู้อำนวยการ สสปท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวน 600 คน ซึ่งมีการสัมมนาวิชาการ โดยหัวข้อ“กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับใหม่” วิทยากรบรรยาย นางชิษณุภรณ์  บุรีคำ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ศปข.5