รมว.รง. เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ ๓๔ - 2

Post on 25 สิงหาคม 2560
by Osh5
ฮิต: 83
อีกทั้งประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความร่วมมือด้านการประกันสังคมกับองค์กรสมาคมการประกันสังคมอาเซียน จึงขอเชิญชวนให้องค์กรสมาชิกทุกองค์กรทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีต่อไป


พลเอก ศิริชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่การปรับปรุงการดูแลแรงงานนอกระบบ ทั้งการสร้างอาชีพ การฝึกอบรมฝึกทักษะ และที่สำคัญคือการสร้างความมั่นคงในสังคมให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคตที่มา http://www.btripnews.net/?p=10190